nieuws

Admin
10:42 | 09-03-2017

Nieuwsbrief februari 2017

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang in de ontwikkeling. Eind vorig jaar heeft de architect Steenhuis Bukman het ontwerp van de woningen afgerond. Op basis van deze stukken is de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd. Naar verwachting zal deze eind september van dit jaar onherroepelijk zijn (dat wil zeggen dat deze is afgegeven en de bezwaartermijn verstreken is).

Woningimpressie

Ook is het sloopbedrijf inmiddels gestart met de sloop van het oude regiocollege. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting begin juni gereed zijn, waarna er gestart kan worden met het bouwrijp maken van de locatie, dit wil zeggen dat de grond geschikt gemaakt wordt voor de bouwwerkzaamheden. De woningen van Groenhout worden verkocht op eigen grond.

In de tussentijd zijn wij bezig met het vervaardigen van de verkoopstukken, de artist impressions worden gemaakt, de verkooptekeningen uitgewerkt en de afdeling kopers begeleiding van BAM wonen (de aannemer) is bezig de meer- en minderwerk opties uit te werken. Zoals de planning er nu voor staat kunnen we in de eerste helft van april in verkoop. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie, zo ook welke makelaar de verkoop voor ons zal gaan begeleiden.

Woningimpressie

Wij realiseren ons dat wij uw geduld op de proef stellen, maar beloven u in de tweede helft van de volgende maand meer informatie te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.